بدنه (120)

جلو پنجره (10)

چراغ (121)

سپر (35)

شاسی (23)

شلگیر (41)